Tato uživatelská smlouva (dále jen smlouva) upravuje vztah mezi vlastníkem (dále jen lauresnstool.com nebo Správa) na jedné straně a uživatelem stránek na straně druhé.
Lauresnstool.com je není stránka s hromadnými sdělovacími prostředky.

Používáním stránky souhlasíte s podmínkami této smlouvy.
Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nepoužívejte stránky lauresnstooltool .com!

Práva a povinnosti stran

Uživatel má právo:
& #8211; hledat informace na webu
– přijímat informace na webu
– používat informace o webu pro osobní nekomerční účely

Správa má právo:
– dle vlastního uvážení a nutnosti vytvářet, měnit, rušit pravidla
– omezit přístup k jakýmkoli informacím na webu

Uživatel se zavazuje:
– nenarušovat stránky
– nepoužívat skripty (programy) pro automatizovaný sběr informací a/nebo interakci se stránkou a jejími službami

Správa se zavazuje:
– udržovat výkon webu, s výjimkou případů, kdy to není možné z důvodů, které Správa nemůže.

Odpovědnost stran

– správa nenese žádnou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami
– v případě vyšší moci (bojové operace, nouzový stav, přírodní katastrofa apod.) Správa nezaručuje bezpečnost informací zveřejněných Uživatelem ani nepřetržitý provoz informačního zdroje

Podmínky smlouvy

Tato smlouva vstupuje v platnost jakýmkoliv používáním tohoto webu.
Smlouva pozbývá platnosti, jakmile se objeví její nová verze .
Správa si vyhrazuje právo jednostranně změnit tuto smlouvu podle svého uvážení.
Správa neupozorňuje uživatele na změny ve smlouvě.